• Tích phân xác định

  Tích phân xác định

  Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về Tích phân xác định

   63 p hcmute 17/01/2012 119 30

 • Hàm số liên tục trong

  Hàm số liên tục trong

  Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về Hàm số liên tục trong

   101 p hcmute 17/01/2012 74 10

 • Giáo trình toán học

  Giáo trình toán học

  Đồ họa máy tính được ra đời bởi sự kết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát triển bởi các nhóm kỹ sư sử dụng máy tính lớn. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển người ta phải tốn nhiều tiền cho việc trang bị các thiết bị phần cứng. Ngày nay, nhờ vào sự tiến bộ của vi xử lý,

   159 p hcmute 17/01/2012 92 2

 • Giáo trình Tóan chuyên đề

  Giáo trình Tóan chuyên đề

  Giáo trình này được biên soạn nhằm trang bị các tri thức toán học cốt yếu để làm công cụ học tập và nghiên cứu các môn học chuyên ngành cho sinh viên các ngành kỹ thụât thuộc Đại học Đà Nẵng. Nội dung giáo trình gồm có 8 chương với thời lượng 60 tiết ( 4 đơn vị học trình) được chia làm hai chuyên đề nhỏ.

   156 p hcmute 17/01/2012 99 9

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 1

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 1

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 194 8

 • GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 5

  GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 5

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình, bài tập toán rời rạc.

   50 p hcmute 17/01/2012 89 6

 • GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 4

  GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 4

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình, bài tập toán rời rạc.

   78 p hcmute 17/01/2012 149 5

 • GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 3

  GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 3

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình, bài tập toán rời rạc.

   56 p hcmute 17/01/2012 91 5

 • GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 2

  GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG Chương 2

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình, bài tập toán rời rạc.

   66 p hcmute 17/01/2012 148 7

 • GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG 1

  GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG 1

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình, bài tập toán rời rạc.

   96 p hcmute 17/01/2012 122 7

 • HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

  HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

   107 p hcmute 17/01/2012 64 2

 • HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   94 p hcmute 17/01/2012 80 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429