• Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

  Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

  Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác. Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo.

   36 p hcmute 17/01/2012 86 5

 • Kỹ năng lắng nghe

  Kỹ năng lắng nghe

  Nghe chỉ là hoạt động vô thức của con người. Chúng ta nghe những âm thanh xung quanh mà không nhất thiết phải hiểu chúng.Lắng nghe là một khả năng của hệ thần kinh, khi lắng nghe thần kinh sẽ nhận thông tin xử lý và lưu những gì chúng ta nghe được thành dạng dễ hiểu và dễ sử dụng.

   12 p hcmute 17/01/2012 62 4

 • Kỹ năng kiểm tra

  Kỹ năng kiểm tra

  Kiểm tra là đo đường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra để thực hiện các mục tiêu này đã và đang được hoàn thành.

   29 p hcmute 17/01/2012 102 5

 • Kỹ năng huấn luyện

  Kỹ năng huấn luyện

  Nhân viên được phát triển về năng lực và năng suất trong tương lai sẽ được tăng cường đồng thời với khả năng tự giải quyết khó khăn của họ được nâng cao.

   32 p hcmute 17/01/2012 65 4

 • Kỹ năng giao việc - ủy quyền

  Kỹ năng giao việc - ủy quyền

  Nhiều công việc được thực hiện trong cùng thời gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành mục tiêu. Trách nhiệm nhân viên được xác định và nâng lên, nhân viên trở nên quan tâm và có trách nhiệm. Sự phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng sẽ giúp cho việc kiểm tra của nhà lãnh đạo bớt khó khăn hơn

   35 p hcmute 17/01/2012 66 7

 • Kỹ năng giao tiếp

  Kỹ năng giao tiếp

  Truyển tải được những thông điệp. Quá trình này có khả năng bị mắc lỗi do thông điệp thường được hiểu hoặc dịch sai đi bởi 1 hay nhiều hơn những thành phần khác tham gia vào quá trình này.

   44 p hcmute 17/01/2012 59 7

 • Kỹ năng động viên nhân viên

  Kỹ năng động viên nhân viên

  Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra

   35 p hcmute 17/01/2012 80 3

 • Kỹ năng điều hành cuộc họp

  Kỹ năng điều hành cuộc họp

  Những cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng, vì đó là nõi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức đựợc duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể”

   32 p hcmute 17/01/2012 87 6

 • Kỹ năng lập kế hoạch

  Kỹ năng lập kế hoạch

  Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn. Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức. Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý viên khác

   39 p hcmute 17/01/2012 104 6

 • Kỹ năng đánh giá công việc

  Kỹ năng đánh giá công việc

  Soát xét lại công việc đã thực hiện nhằm xác định những tồn tại, điểm yếu cần khắc phục, xác định những khả năng tiềm ẩn chưa sử dụng đến của các cá nhân, và xây dựng những chương trình đào tạo, tập huấn phù hợp, cần thiết

   42 p hcmute 17/01/2012 107 7

 • Giáo trình lập trình căn bản

  Giáo trình lập trình căn bản

  Giới thiệu các khái niệm cơ bản vè lập trình trên máy tính. Cung cấp cơ sor lý thuyết và kỹ nằng cơ bản về lập trình cho các môn học như: sơ lược về ngôn ngữ lập trình, các giải thuậy cơ bản...

   74 p hcmute 17/01/2012 126 7

 • Bài giảng trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng trí tuệ nhân tạo

  Cũng như với bất cứ khoa học nào khác, Trí tuệ nhân tạo (AI : Artificial Intelligence) tự nó liên quan đến một tập hợp nhất định những vấn đề và triển khai một nhóm các kỹ thuật đặc thù để tiếp cận những vấn đề đó. Một lịch sử hình thành và phát triển ngắn gọn về Trí tuệ nhân tạo, về những con người và những nhận định đã định...

   202 p hcmute 17/01/2012 143 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429