• Lecture Notes in Control and Information Sciences

  Lecture Notes in Control and Information Sciences

  Các tác giả, bản thân mình, Tiến sĩ Goto và Giáo sư Kyura xuất bản cuốn sách chủ yếu bao gồm thành tích nghiên cứu ban đầu của các tác giả của hệ thống cơ điện tử servo kiểm soát trong hơn mười năm. Bản gốc cuốn sách được trao giải thưởng may mắn thay là cuốn sách tốt nhất từ Hiệp hội các cụ và kiểm soát kỹ thuật

   201 p hcmute 17/01/2012 43 3

 • Mechanics of Microelectromechanical Systems

  Mechanics of Microelectromechanical Systems

  Cuốn sách này cung cấp một phạm vi bảo hiểm toàn diện cho cơ chế microelectromechanical hệ thống (MEMS), được phân tích từ một quan điểm của kỹ sư cơ khí như các thiết bị biến đổi một hình thức đầu vào của năng lượng, chẳng hạn như nhiệt, điện, điện từ hoặc quang học, vào đầu ra cơ khí chuyển động

   418 p hcmute 17/01/2012 82 6

 • Innovations in Intelligent Machines - 1

  Innovations in Intelligent Machines - 1

  Đổi mới trong máy thông minh là một khối lượng rất kịp thời mà phải mất một sáng sủa về những nỗ lực gần đây của truyền cho con người như trí thông minh vào máy tính điều khiển thiết bị. Ngược lại nghiên cứu trí thông minh máy trong hai thập kỷ qua, công việc gần đây trong lĩnh vực này công nhận một cách rõ ràng các thực tế rằng trí...

   277 p hcmute 17/01/2012 38 3

 • INDUSTRIAL ROBOTS PROGRAMMING

  INDUSTRIAL ROBOTS PROGRAMMING

  Công việc này không thể được dịch hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản (Springer Khoa học + Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA), ngoại trừ cho các trích đoạn ngắn trong kết nối với các nhận xét hoặc phân tích học thuật. Sử dụng trong kết nối với bất kỳ hình thức thông tin...

   289 p hcmute 17/01/2012 62 6

 • Innovations in Robot Mobility and Control

  Innovations in Robot Mobility and Control

  Robot là một tay máy điều khiển có khả năng thực hiện phức tạp nhiệm vụ và ra quyết định giống như con người. Di động là một xem xét quan trọng đối với các robot hiện đại. Cuốn sách cung cấp một giải trình rõ ràng để kiểm soát và các khía cạnh di động hiện đại robot.

   313 p hcmute 17/01/2012 43 5

 • Handbook of Industrial Automation

  Handbook of Industrial Automation

  Các nhà xuất bản cung cấp giảm giá về cuốn sách này khi đặt hàng với số lượng lớn. Để biết thêm thông tin, viết thư để tiêu thụ đặc biệt / Tiếp thị chuyên nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính ở trên. Bản quyền năm 2000 bởi Marcel Dekker, Inc Tất cả các quyền. Không cuốn sách này cũng không phải bất kỳ phần nào có thể được sao chép,...

   857 p hcmute 17/01/2012 53 5

 • Hacking Roomba

  Hacking Roomba

  Nhờ cộng đồng mở rộng hack Roomba, đặc biệt là những người cung cấp thông tin về hack của họ cho cuốn sách này. Cũng nhờ tất cả mọi người tại Makezine, Roomba Review, và Hackaday để cung cấp một phương tiện cho tin tức và thảo luận về hacking Roomba hack trong nói chung. Và bạn, người đọc. Hack bất cứ điều gì, kể cả Roombas, chỉ có thể nhận...

   458 p hcmute 17/01/2012 46 2

 • Administration and Security

  Administration and Security

  Các nhiệm vụ của một quản trị hệ thống trên phạm vi rộng, và rất khác nhau từ một trong những tổ chức khác. Quản trị hệ thống thường bị tính phí cài đặt, hỗ trợ và duy trì các máy chủ hoặc các hệ thống máy tính khác, và lập kế hoạch và đáp ứng ngừng hoạt động dịch vụ và các vấn đề khác.

   1134 p hcmute 17/01/2012 23 0

 • Nokia network security solutions handbook

  Nokia network security solutions handbook

  Độc giả sẽ tìm hiểu quản trị hệ thống cơ bản, an ninh và giám sát trước khi di chuyển thành những quan niệm quản lý hệ thống tiên tiến, cũng như học cách sử dụng giao diện dòng lệnh Nokia. Cấu hình định tuyến và các giao thức khác nhau có liên quan được trình bày chi tiết, kết thúc với một cuộc thảo luận toàn diện về cấu hình sẵn sàng cao...

   434 p hcmute 17/01/2012 80 10

 • INDUSTRIAL ROBOTS PROGRAMMING

  INDUSTRIAL ROBOTS PROGRAMMING

  Tất cả các quyền. Công việc này không thể được dịch hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản (Springer Khoa học + Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA), ngoại trừ cho các trích đoạn ngắn trong kết nối với các nhận xét hoặc phân tích học thuật.

   289 p hcmute 17/01/2012 59 5

 • New grammar practice

  New grammar practice

  Pearson Education Limited Edinburgh Gate, Harlow Essex, CM20 2JE, England And Associated Companies throughout the World. www.longman.com © Pearson Education Limited 2000 The right of Elaine Walker and Steve Elsworth to be identified as authors of this Work has been asserted by them in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. AH rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,...

   182 p hcmute 17/01/2012 30 6

 • Mysql and php database applications

  Mysql and php database applications

  Làm thế nào có thể sự kết hợp của PHP và MySQL - đó là tính năng phong phú, có độ tin cậy cao kết hợp, có khả năng xử lý với khối lượng giao thông lớn, và hoàn toàn miễn phí trong hầu hết các trường hợp được bất kỳ tốt hơn? Trong các ứng dụng cơ sở dữ liệu MySQL / PHP, Jay Greenspan và Brad Bulger giải thích làm thế nào để làm việc với các...

   622 p hcmute 17/01/2012 83 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429