• WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 5

  WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 5

  Sự tái sinh sản của cây hạt kín đất ngập nước I. Giới thiệu Đất ngập nước cây hạt kín tái tạo cả hai tình dục, bởi sự phát triển của hạt giống phát triển thành nhà máy mới, và vô tính, bởi sự tăng trưởng của các cấu trúc vô tính riêng biệt và trở thành các nhà máy độc lập. Đối với phần lớn các cây hạt kín vùng đất ngập...

   42 p hcmute 17/01/2012 38 3

 • WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 4

  WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 4

  Thích nghi điều kiện tăng trưởng trong vùng đất ngập nước I. Giới thiệu Sự khác biệt lớn nhất giữa đất ngập nước và các nhà máy ở vùng cao là khả năng bắt nguồn từ thực vật đất ngập nước để tồn tại trong đất bão hòa. Ngoài ra, thực vật ngập nước phát triển với ít hoặc không có tiếp xúc với khí quyển, và biểu hiện sự thích...

   60 p hcmute 17/01/2012 47 2

 • WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 3

  WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 3

  Môi trường vật lý thực vật đất ngập nước I. Giới thiệu về môi trường đất ngập nước Nước là một trong những yếu tố chính mà tổ chức cảnh quan, làm như vậy thông qua các quá trình như vận chuyển, xói mòn, giải pháp, lọc, và thoát hơi nước (Brown 1985). Các chế độ thủy văn của vùng đất ngập nước là một trong các biến số chính để...

   24 p hcmute 17/01/2012 55 3

 • WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 2

  WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 2

  Đất ngập nước cây trồng cộng đồng Môi trường sống của thực vật đất ngập nước I. Thực vật đất ngập nước phát triển trong nhiều loại khí hậu, từ vùng nhiệt đới đến vùng cực - bất cứ nơi nào mực nước ngầm cao, hoặc nước đọng là đủ nông, để hỗ trợ họ. Mỗi loài thích nghi với một loạt các độ sâu và nhiều người không...

   31 p hcmute 17/01/2012 47 1

 • WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 1

  WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 1

  Giới thiệu về thực vật đất ngập nước Thực vật đất ngập nước được tìm thấy trên khắp thế giới, trong các đầm lầy và đầm lầy, vùng đất than bùn, billabongs, và tróc, lợi nhuận của các hồ, suối, và sông, vũng, vịnh và cửa sông, và cùng bảo vệ bờ biển đại dương. Tóm lại, chúng được tìm thấy ở bất cứ nơi nào có đất ngập...

   26 p hcmute 17/01/2012 30 2

 • WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 0

  WETLAND PLANTS: BIOLOGY AND ECOLOGY - CHAPER 0

  Các nghiên cứu của các nhà máy vùng đất ngập nước đã được quan tâm nghiên cứu thực vật trong nhiều năm, nhưng nhu cầu để xác định và hiểu các nhà máy này đã mở rộng đáng kể từ những năm 1970. Lúc đó thời gian, sinh thái học bắt đầu được biết đến vai trò quan trọng là vùng đất ngập nước trong cảnh quan của chúng tôi. Những hình ảnh...

   18 p hcmute 17/01/2012 66 2

 • COMPUTER SIMULATED PLANT DESIGN for WASTE MINIMIZATION/POLLUTION PREVENTION

  COMPUTER SIMULATED PLANT DESIGN for WASTE MINIMIZATION/POLLUTION PREVENTION

  Có vẻ như, nếu làm thành công để xác định các giải pháp phân tích toàn cầu cho phòng ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải, trong khi đồng thời tham gia trong thiết kế nhà máy hoặc mô phỏng, đã bắt đầu. Ở đây chúng ta không quan tâm đến phương pháp heuristic nhưng trong các thiết kế đó là cần thiết và đầy đủ. Điều này đòi hỏi một loại...

   143 p hcmute 17/01/2012 47 0

 • BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - Glossary

  BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - Glossary

  Chúng tôi áp dụng công ước với bảng thuật ngữ này: 1. Các định nghĩa bằng cách sử dụng từ "có nghĩa là" được lấy trực tiếp từ Bảo tồn Tài nguyên và Đạo luật Phục hồi (RCRA), các quy định thực hiện, và các đạo luật và các quy định thích hợp khác. Định nghĩa khoảng trống "có nghĩa là" những người thường được sử dụng và được...

   24 p hcmute 17/01/2012 22 0

 • BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 15

  BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 15

  Chất thải nguy hại nhân viên y tế và an toàn MỤC TIÊU Hoàn thành chương này, sinh viên • Hiểu biết về các loại của các mối nguy hiểm có thể gặp phải của người lao động trên các trang web chất thải nguy hại. • Hãy làm quen với hành động và biện pháp phòng ngừa có thể có hoặc phải được thực hiện để giảm thiểu tác động của những mối...

   32 p hcmute 17/01/2012 67 0

 • BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 14

  BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 14

  Quản lý Bể chứa ngầm MỤC TIÊU Hoàn thành chương này, học sinh nên: • Hiểu được bản chất và tầm quan trọng của mối đe dọa môi trường của bể chứa ngầm bị rò rỉ. • Hiểu được nguyên nhân của bể chứa dưới lòng đất và thất bại của đường ống. • Hãy làm quen với các lý thuyết và thực hành của xe tăng thử nghiệm nội bộ và giám...

   20 p hcmute 17/01/2012 32 0

 • BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 13

  BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 13

  Quản lý chất thải phóng xạ MỤC TIÊU Hoàn thành chương này, học sinh nên: • Hãy giao với phóng xạ cơ bản, sử dụng năng lượng hạt nhân, và các vấn đề ô nhiễm chất thải hạt nhân. • Hiểu được các ảnh hưởng sức khỏe sinh lý và con người cơ bản của bức xạ ion hóa xâm nhập và các cách tiếp cận bảo vệ từ tiếp xúc dành cho người lao...

   40 p hcmute 17/01/2012 31 0

 • BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 12

  BASIC HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT - CHAPTER 12

  Quản lý Chất thải y tế / y sinh / truyền nhiễm MỤC TIÊU Hoàn thành chương này, học sinh nên: • Hãy làm quen với các mối nguy hiểm liên quan đến các "túi chất thải màu đỏ," phương pháp truyền thống để giảm thiểu các mối nguy hiểm, và tiêu chuẩn hiện hành để quản lý chất thải. • Hãy làm quen với phương pháp tiếp cận vệ sinh học truyền...

   26 p hcmute 17/01/2012 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429