• Công trình sư kết cấu nhà công nghiệp

  Công trình sư kết cấu nhà công nghiệp

  Những nội dung nhà công nghiệp như thiết kế mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, tiêu định đường trục định vị nhà xưởng, thiết kế gian sinh hoạt, cấu tạo các loại cửa, cấu tạo mái, cấu tạo nhà xưởng kết cấu thép,...

   6 p hcmute 06/02/2018 26 8

 • Sổ tay xử lý nước

  Sổ tay xử lý nước

  Giáo trình phân tích tính chất vật lý, hóa học, sinh học của nước,...

   14 p hcmute 06/02/2018 18 1

 • Tài chính doanh nghiệp xây dựng

  Tài chính doanh nghiệp xây dựng

  Những vấn chung về tài chính doanh nghiệp xây dựng, quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp xây dựng, đầu tư trong doanh nghiệp xây dựng, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp,...

   8 p hcmute 06/02/2018 12 1

 • Thi công bê tông cốt thép

  Thi công bê tông cốt thép

  Thi công bêtông cốt thép là khâu quan trọng nhất, phổ biến nhất trong ngành xây dựng cơ bản, công nghệ bêtông cốt thép đang đòi hỏi nhiều lao động có tay nghề cao và kiến thức sâu rộng.

   8 p hcmute 06/02/2018 21 3

 • Thiết kế cấu thép

  Thiết kế cấu thép

  Nội dung cơ bản của cuốn sách này gồm 6 chương cơ bản như: giới thiệu chung về cầu thép, vật liệu thép, cơ sở thiết kế cầu thép, liên kết trong cầu thép, cầu dầm thép, cầu dàn thép,...

   6 p hcmute 06/02/2018 15 2

 • Thiết kế kết cấu thép

  Thiết kế kết cấu thép

  Giáo trình giới thiệu đại cương về kết cấu thép theo Quy phạm AISC 360 - 10, các phương pháp và cơ sở thiết kế, thiết kế cấu kiện chịu kéo, thiết kế cấu kiện chịu nén, thiết kế cấu kiện chịu uốn, chịu cắt, chịu lực kết hợp,...

   7 p hcmute 06/02/2018 12 0

 • Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

  Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

  Giáo trình tập trung phận tích cấu tạo chung cho khung thép nhẹ trong nhà công nghiệp một tầng một nhịp, thiết kế khung ngang,...

   6 p hcmute 06/02/2018 16 4

 • HCMUTE Catalogue 2018

  HCMUTE Catalogue 2018

  The university has built a very strong network with the industry, foreign universities and organizations

   40 p hcmute 06/02/2018 16 1

 • Thiết kế tổ chức thi công xây dựng

  Thiết kế tổ chức thi công xây dựng

  Làm cơ sở lý luận chung về thiết kế tổ chức thi công dây chuyền, diều kiện để kế hoạch tiến độ thi công dây chuyền có thể tiến hành thi công thông đợt, thông tầng,...

   7 p hcmute 05/02/2018 17 2

 • Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp theo công nghệ O/A

  Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp theo công nghệ O/A

  Dùng Công nghệ O/A để khử COD và nitơ có trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp với một dòng bùn một đợt lắng và không phải cấp cacbon hữu cơ,...

   7 p hcmute 05/02/2018 19 0

 • Thiết kế thi công hố móng sâu

  Thiết kế thi công hố móng sâu

  Giáo trình này, người thiết kế và thi công phải tìm cách dự tính những chuyển vị của đất, của công trình quanh hố móng, và trong nhiều trường hợp phải thực hiện quan trắc cần thiết để kiểm soát quá trình thi công,...

   17 p hcmute 05/02/2018 16 2

 • Thiết kế thi công móng cọc

  Thiết kế thi công móng cọc

  Cuốn sách trình bày nội dung phần loại cọc và móng cọc, tính toán cọc, thiết kế cọc, thi công và thí nghiệm cọc,...

   6 p hcmute 05/02/2018 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429